Servizio recupero dati da RAID
                    
Installatie- en herstelprocedures voor File Scavenger®
 
Voor het herstellen van gegevens zijn vijf hoofdstappen nodig
  1. Het beschermen van het bronstation waarop de verloren gegevens staan.
  2. Het installeren van File Scavenger®.
  3. Het aanschaffen van een licentie om File Scavenger® te activeren.
  4. Het doorzoeken van het bronstation en het opslaan van de herstelde gegevens op een ander station.
  5. Het verifiëren van de herstelde gegevens.

Het is heel belangrijk dat u direct ophoudt met het schrijven van gegevens naar het bronstation dat wordt hersteld. Nieuwe gegevens kunnen verloren gegevens namelijk onomkeerbaar en permanent overschrijven, waardoor ze niet meer te herstellen zijn. Op deze pagina worden procedures beschreven waarbij het niet of zo min mogelijk is toegestaan gegevens naar het bronstation te schrijven. Als u deze procedures zorgvuldig opvolgt, geeft dat de grootste kans op een succesvol herstel van de gegevens.

Bepaal eerst of het bronstation een systeem- (opstart) of een gegevensstation is en volg de betreffende koppeling hieronder. De procedures voor een systeemstation zijn uitgebreider. Een systeemstation is een station waarop bestanden staan die nodig zijn voor het besturingssysteem (bijv. Windows®) of een belangrijke component zoals Internet Explorer. Op een standaard-pc is het systeemstation bijna altijd station C:. Denk eraan dat “Mijn documenten" en "Bureaublad" geen stations zijn maar slechts mappen, die zich meestal op het systeemstation bevinden. Als een station gebruikersprogramma's en gegevens bevat, is het een gegevensstation.

Klik voor sterk aangepaste computers hierop om te bepalen of het bronstation een systeemstation is.

We beschrijven hieronder drie procedures:

Het maken van een back-upschijfkopiebestand

Als het station zeer waardevolle, onvervangbare gegevens bevat, kunt u een back-upschijfkopiebestand van het bronstation maken op een nieuw station. Een schijfkopiebestand is een exacte sectorsgewijze kopie van een schijf. Veel populaire hulpprogramma's voor schijven voorzien in deze functie.